Poradenství k nastavení systému kvality řízení školy

Specifický cíl

Zlepšení kvality řízení managementem škol a školských zařízení: 


Přínos správně budovaného systému kvality řízení


Rozsah konzultační a poradenské společnosti 


Konzultace jsou prováděny na základě doporučení konzultanta nebo i potřeby školy v předem domluvených schůzkách. 

Poradenská činnost je prováděna na pracovištích školy.


Postup při zavádění systému řízení kvality

1.     Organizační schéma školy a organizační řád školy

2.     Informační systém školy

3.     Zásady spisového řádu, archivační a skartační řád

4.     Dokumentace školy a její řízení

5.     Procesní řízení

6.     Využití informačních technologií


Výhody využití Office 365 pro kvalitu řízení školy 


Platební podmínky, dodací lhůta

Konzultační a poradenská činnost je poskytnuta jako celek a konečná cena celkem činí 26 000,00 Kč bez DPH.

Při zahájení konzultací je účtována část dohodnuté ceny ve výši 50%.

Po dokončení konzultací je účtována část dohodnuté ceny doplacením zbytku.

Předpokládaná doba trvání budování systému, za předpokladu, že škola vytvoří podmínky pro hladký a rychlý průběh činnosti a bude v termínech stanovených konzultantem, resp. poradcem, plnit doporučené postupy, bude 8 měsíců.