Domů

Vítejte!

Další velmi významnou aktivitou společnosti GYP LOGISTICS, a.s. je konzultační a poradenská činnost pro implementaci systému QMS a získání certifikátu ČSN EN ISO 9001:2016. Hlavní zaměření této činnosti je na organizace z oblasti výchovy a vzdělávání na všech úrovních.


Proč systém řízení kvality?

Uspět v náročných tuzemských, evropských a světových podmínkách vyžaduje znát a neustále plnit požadavky na kvalitu ze strany:

 ·  zákazníka /žáci, rodiče, zaměstnavatelé, veřejnost, atd./,

·  zákonných požadavků,

·  vlastních požadavků.


S vytvořením Evropské unie /EU/ se tento zájem o zvyšování kvality dostává na přední místa v žebříčku hodnocení organizací. Právě kvalita se stává konkurenčním nástrojem výchovně vzdělávacích organizací. Úspěšné vedení a fungování výchovně vzdělávací organizace vyžaduje, aby byla řízena systematickým a jasným způsobem. Kvalitní řízení se projeví i v úrovni výuky.

Zajišťování kvality ve vzdělávání samotnými výchovně vzdělávacími organizacemi bylo doposud pro neznalost systematických přístupů opomíjeno a často řešeno pouze intuitivně. Certifikace podle norem řady ISO systému managementu kvality poskytuje zákazníkům (žákům, rodičům, zaměstnavatelům, veřejnosti, atd.) ujištění, že organizace využívá metody managementu kvality k neustálému zlepšování dosažené úrovně.        

QMS

Konzultační a poradenská činnost pro implementaci systému QMS a získání certifikátu ČSN EN ISO 9001:2016.

Kvalita řízení škol s využitím IT

Konzultační a poradenská činnost při nastavení kvality řízení školy, využití Office 365.