Vítejte!
Další velmi významnou aktivitou společnosti GYP LOGISTICS, a.s. je konzultační a poradenská činnost pro implementaci systému QMS 
a získání certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009. Hlavní zaměření této činnosti je na organizace z oblasti výchovy a vzdělávání na všech úrovních.

Proč systém řízení kvality?
Uspět v náročných tuzemských, evropských a světových podmínkách 
vyžaduje znát a neustále plnit požadavky na kvalitu ze strany:
 
·  zákazníka /žáci, rodiče, zaměstnavatelé, veřejnost, atd./,
·  zákonných požadavků,
·  vlastních požadavků.

S vytvořením Evropské unie /EU/ se tento zájem o zvyšování kvality dostává na přední místa v žebříčku hodnocení organizací. Právě kvalita se stává konkurenčním nástrojem výchovně vzdělávacích organizací. Úspěšné vedení a fungování výchovně vzdělávací organiza-ce vyžaduje, aby byla řízena systematickým a jasným způsobem. Kvalitní řízení se projeví i v úrovni výuky.

Zajišťování kvality ve vzdělávání samotnými výchovně vzdělávacími organizacemi bylo doposud pro neznalost systematických přístupů opomíjeno a často řešeno pouze intuitivně. Certifikace podle norem řady ISO systému managementu kvality poskytuje zákazníkům (žá-kům, rodičům, zaměstnavatelům, veřejnosti, atd.) ujištění, že organizace využívá metody managementu kvality k neustálému zlepšování dosažené úrovně.        

QMS
Konzultační a poradenská činnost pro implementaci 
systému QMS a získání certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009.
Kvalita řízení škol s využitím IT
Konzultační a poradenská činnost při nastavení kvality 
řízení školy, využití Office 365.