GDPR

Odborný seminář k aplikaci zákona o ochraně osobních údajů a nařízení EU k GDPR.

Podle mých informací zatím všechna školení a semináře k této problematice se týkaly vlastního rozboru a vysvětlování obsahu zákona a nařízení. Zatím se nikdo nezabýval tím, jaké dokumenty a s jakým obsahem by škola měla mít. Jak při aplikaci postupovat. Jediným vodítkem je Metodika MŠMT.

Vzhledem k tomu, že mojí specializací je kvalita řízení škol a její praktické aplikace, nabízím asi hodinový seminář, kde podám námět, jak efektivně postupovat při implementaci GDPR ve škole, a jakou dokumentaci je nutné zpracovat, včetně návrhu na její obsah.

            Obsah semináře 

1.    Kontrola všech údajů, které se zpracovávají v soulad se zákonem (zaměstnanci, žáci) 

2.    Kontrola všech smluv

3.    Zpracování přehledu činností, kde se osobní údaje zpracovávají

5.    Souhlasy se zpracováním

6.    Souhlas s poskytnutím informací o osobních údajích třetí osobě

7.    Prohlášení o mlčenlivosti

8.    Vedení záznamů o činnostech zpracování

9.    Evidence nesouhlasů

10.  Vytvoření funkčního systému ochrany osobních údajů

11.  Kontrolní činnost a stanovení osob pověřených k přístupu k osobním údajům

12.  Informace a poučení o nezbytnosti a potřebě zpracovávat osobní údaje

Comments